Home » Từ vựng » Y khoa [ Thêm từ mới ]

Enterohaemorrhagic Escherichia coli infection nghĩa là gì?

Enterohaemorrhagic Escherichia coli infection //
Tiếng Pháp: Infection entérohémorragique à Escherichia coli
Nhiễm Escherichia coli gây xuất huyết đường ruột

Added by: admin |
Views: 770 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]