Home » Từ vựng » Y khoa [ Thêm từ mới ]

Enteritis due to Yersinia enterocolitica nghĩa là gì?

Enteritis due to Yersinia enterocolitica //
Tiếng Pháp: Entérite à Yersinia enterocolitica
Viêm ruột do Yersinia enterocolitica

Added by: admin |
Views: 481 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]