Home » Từ vựng » Y khoa [ Thêm từ mới ]

Botulism nghĩa là gì?

Botulism //
Tiếng Pháp: Botulisme [Intoxication alimentaire classique à Clostridium botulinum]
Nhiễm Clostridium botulinum

Added by: admin |
Views: 805 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]