Bacterial intestinal infection, unspecified nghĩa là gì - Y khoa - Từ vựng chuyên ngành - Tiếng Anh


Home » Từ vựng » Y khoa [ Thêm từ mới ]

Bacterial intestinal infection, unspecified nghĩa là gì?
2016-11-29, 6:50 AM

Bacterial intestinal infection, unspecified //
Tiếng Pháp: Infection intestinale bactérienne, sans précision [Entérite bactérienne SAI]
Nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn, không xác định

Added by: admin |
Views: 14 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Name *:
Email *:
Code *: