Home » Từ vựng » Y khoa [ Thêm từ mới ]

Bacterial intestinal infection, unspecified nghĩa là gì?

Bacterial intestinal infection, unspecified //
Tiếng Pháp: Infection intestinale bactérienne, sans précision [Entérite bactérienne SAI]
Nhiễm trùng đường ruột do vi khuẩn, không xác định

Added by: admin |
Views: 463 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]