Home » Từ vựng » Y khoa [ Thêm từ mới ]

Amoebic lung abscess nghĩa là gì?

Amoebic lung abscess //
Tiếng Pháp: Abcès amibien du poumon
Áp xe phổi do amíp

Added by: admin |
Views: 867 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]