Home » Từ vựng » Y khoa [ Thêm từ mới ]

Amoebic liver abscess nghĩa là gì?

Amoebic liver abscess //
Tiếng Pháp: Abcès amibien du foie [Amibiase hépatique]
Áp xe gan do amíp

Added by: admin |
Views: 570 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]