Home » Từ vựng » Y khoa [ Thêm từ mới ]

Acute amoebic dysentery nghĩa là gì?

Acute amoebic dysentery //
Tiếng Pháp: Dysenterie amibienne aiguë [Amibiase aiguë]
Lỵ amíp cấp

Added by: admin |
Views: 869 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]