Home » Từ vựng » Xây dựng [ Thêm từ mới ]

scalfoldings nghĩa là gì?

scalfoldings //

Giàn giáo

Added by: admin |
Views: 817 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]