Home » Từ vựng » Xây dựng [ Thêm từ mới ]

Roller nghĩa là gì?

Roller //
(on wheel: bánh hơi, on track: bánh xích)
Xe lu

Added by: admin |
Views: 819 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]