Home » Từ vựng » Xây dựng [ Thêm từ mới ]

retemper nghĩa là gì?

retemper //
trộn lại cho thêm nước và trộn lại bê tông hoặc vữa để khôi phục lại tính thi công về tình trạng có thể đổ được hoặc sử dụng được.

Added by: admin |
Views: 797 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]