Home » Từ vựng » Xây dựng [ Thêm từ mới ]

resistance, fire nghĩa là gì?

resistance, fire //
kháng lửa đặc tính của vật liệu hoặc hệ thống có thể chịu được lửa hoặc tạo sự bảo vệ chống lửa; như khi thi công lên các cấu kiện của tòa nhà, sản phẩm có khả năng tiếp xúc với lửa hoặc khi tiếp xúc với lửa mà vẫn giữ nguyên đặc tính của cấu kiện hoặc cả hai.

Added by: admin |
Views: 840 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]