Home » Từ vựng » Xây dựng [ Thêm từ mới ]

ratio, aggregate-cement nghĩa là gì?

ratio, aggregate-cement //
tỉ lệ cốt liệu-xi măng tỉ lệ xi măng trên toàn bộ cốt liệu, theo khối lượng hoặc thể tích.

Added by: admin |
Views: 852 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]