Home » Từ vựng » Xây dựng [ Thêm từ mới ]

precast nghĩa là gì?

precast //
đúc sẵn bộn phận bê tông được đổ và bảo dưỡng ở nơi khác với vị trí xây dựng; quá trình đổ và hoàn thiện bê tông đúc sẵn. (xem cast-in-place.)

Added by: admin |
Views: 818 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]