Home » Từ vựng » Xây dựng [ Thêm từ mới ]

power float nghĩa là gì?

power float //
xem float, rotary (thuật ngữ thường dùng).
xoa nền

Added by: admin |
Views: 930 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]