Home » Từ vựng » Xây dựng [ Thêm từ mới ]

porosity nghĩa là gì?

porosity //
rỗng, xốp tỉ lệ thường được diễn đạt dưới dạng phần trăm của thể tích các khoảng trống trong vật liệu với tổng thể tích của vật liệu bao gồm các khoảng trống.

Added by: admin |
Views: 916 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]