Home » Từ vựng » Xây dựng [ Thêm từ mới ]

mix design nghĩa là gì?

mix design //
xem mixture proportioning (thuật ngữ thường dùng).
cấp phối

Added by: admin |
Views: 258 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]