Home » Từ vựng » Xây dựng [ Thêm từ mới ]

loss, slump nghĩa là gì?

loss, slump //
mất độ sụt lượng độ sụt của bê tông tươi đã trộn thay đổi trong một khoảng thời gian sau khi đã tiến hành đo độ sụt ban đầu trên mẫu.

Added by: admin |
Views: 335 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]