Home » Từ vựng » Xây dựng [ Thêm từ mới ]

joint, construction nghĩa là gì?

joint, construction //
khe nối thi công bề mặt nơi mà hai bộ phận bê tông kế tiếp gặp nhau, nơi cắt ngang có thể cần độ kết dính mặc dù có thép đi qua.

Added by: admin |
Views: 936 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]