Home » Từ vựng » Xây dựng [ Thêm từ mới ]

grading nghĩa là gì?

grading //
phân tích thành phần hạt sự xếp loại các hạt vật liệu giữa các kích cỡ khác nhau; thường được diễn đạt bằng phần trăm tích luỹ lớn hơn hoặc nhỏ hơn của các cỡ sàng (sàng hở) hoặc phần trăm giữa từng loại của kích cỡ (sàng mở).

Added by: admin |
Views: 337 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]