Home » Từ vựng » Bóng đá [ Thêm từ mới ]

Send a player off nghĩa là gì?

Send a player off // (v)

đuổi cầu chơi xấu ra khỏi sân

Added by: admin |
Views: 845 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]