Home » Từ vựng » Bóng đá [ Thêm từ mới ]

injury time nghĩa là gì?

injury time //

giờ cộng thêm do bóng chết

Added by: admin |
Views: 262 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]