Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Underwritting capacity nghĩa là gì?

Underwritting capacity //
Khả năng nhận dịch vụ là giá trị bằng tiền mặt tối đa mà công ty bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm có thể nhận đảm đương trong một vụ tổn thất hoặc cho một rủi ro trong một khoảng thời gian nhất định.
– khả năng nhận dịch vụ

Added by: admin |
Views: 779 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]