Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Ultimate Net Loss nghĩa là gì?

Ultimate Net Loss //
Tổn thất thực tế cuối cùng là tổn thất thuộc trách nhiệm của công ty bảo hiểm gốc ( bao gồm cả các chi phí liên quan đến việc khiếu kiện) sau khi đã trừ phần thu hồi bồi thường và phần tài sản cứu được.

Added by: admin |
Views: 550 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]