Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Treaty reinsurance nghĩa là gì?

Treaty reinsurance //
Tái bảo hiểm theo hợp đồng cố định là một thỏa thuận dài hạn giữa công ty bảo hiểm gốc và công ty tái bảo hiểm về việc nhượng và nhận tái bảo hiểm cho những rủi ro đã được quy định trong hợp đồng cố định. Tái bảo hiểm theo hợp đồng cố định cho phép việc nhượng và nhận tái bảo hiểm một cách tự động, song không nhất thiết phải là bắt buộc.
tái bảo hiểm theo hợp đồng cố định

Added by: admin |
Views: 604 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]