Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Third party administrator nghĩa là gì?

Third party administrator //
Bên thứ ba quản lý (đối với các chưong trình bảo hiểm tự quản)

Added by: admin |
Views: 390 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]