Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Technical reserve nghĩa là gì?

Technical reserve //
Là dự trữ mà công ty bảo hiểm phải dành ra để có đủ khả năng trang trải các trách nhiệm còn lại của các đơn bảo hiểm đã cấp.
quỹ dự trữ kỹ thuật

Added by: admin |
Views: 665 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]