Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Surplus reinsurance nghĩa là gì?

Surplus reinsurance //
Tái bảo hiểm mức dôi là tái bảo hiểm những phần vượt quá một giá trị bảo hiểm nhất định nào đó. Phí tái bảo hiểm và tổn thất sẽ được chia theo tỷ lệ giữa công ty nhượng và công ty nhận tái bảo hiểm.
tái bảo hiểm mức dôi

Added by: admin |
Views: 424 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]