Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Statutory reserves nghĩa là gì?

Statutory reserves //
Dự phòng bảo hiểm bắt buộc (theo luật)

Added by: admin |
Views: 707 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]