Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Slip nghĩa là gì?

Slip //
Là một văn bản do nhà môi giới gửi đến các nhà nhận bảo hiểm, trong đó có nêu các đặc điểm của rủi ro yêu cầu nhận bảo hiểm. Người nhận bảo hiểm chứng tỏ việc chấp nhận bảo hiểm của mình bằng cách ký tắt vào bản chào và ghi rõ tỷ lệ sẽ nhận bảo hiểm của dịch vụ đó.
bản chào

Added by: admin |
Views: 900 | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]