Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Sliding scale nghĩa là gì?

Sliding scale //
Cách tính hoa hồng của hợp đồng chuyển nhượng tái bảo hiểm thay đổi tùy theo kết quả kinh doanh của hợp đồng đó.

Added by: admin |
Views: 945 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]