Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Risk Assessment nghĩa là gì?

Risk Assessment //
Là việc dự tính mức độ nguy hiểm của một rủi ro (đặc biệt trong bảo hiểm nhân thọ).
đánh giá rủi ro

Added by: admin |
Views: 824 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]