Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Revocable beneficiary nghĩa là gì?

Revocable beneficiary //
Quyền thay đổi người thụ hưởng

Added by: admin |
Views: 285 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]