Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Retrocession nghĩa là gì?

Retrocession //
Hành động chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phí tái bảo hiểm mà một nhà tái bảo hiểm đã nhận trước đó cho một nhà tái bảo hiểm khác.
chuyển nhượng tái bảo hiểm

Added by: admin |
Views: 956 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]