Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Retrocedant nghĩa là gì?

Retrocedant //
Công ty tái bảo hiểm chuyển nhượng tái bảo hiểm phần rủi ro mà mình đã nhận trước đó cho một công ty bảo hiểm hoặc tái bảo hiểm khác, công ty này được gọi là
người chuyển nhượng tái bảo hiểm

Added by: admin |
Views: 503 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]