Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Retention nghĩa là gì?

Retention //
Phần dịch vụ bảo hiểm mà nhà bảo hiểm giữ lại cho mình, có thể là một tỷ lệ phần trăm của các hợp đồng tỷ lệ, hoặc là một số lượng nhất định trong các hợp đồng vượt mức bồi thường.
mức giữ lại

Added by: admin |
Views: 1550 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]