Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Reinsured nghĩa là gì?

Reinsured //
Công ty bảo hiểm gốc thực hiện việc nhượng một phần hoặc toàn bộ rủi ro đã nhận ban đầu.
người nhượng tái bảo hiểm

Added by: admin |
Views: 701 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]