Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Reinsurance waiver clause nghĩa là gì?

Reinsurance waiver clause //
Một điều khoản trong hợp đồng tái bảo hiểm theo đó những điều chỉnh nhỏ về phí so với ban đầu sẽ không được thực hiện giữa nhà bảo hiểm và tái bảo hiểm vì việc điều chỉnh này tỏ ra không kinh tế.

Added by: admin |
Views: 808 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]