Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Reinsurance commission nghĩa là gì?

Reinsurance commission //
Số tiền một công ty tái bảo hiểm phải trả khi nhận một phần dịch vụ do công ty bảo hiểm gốc khai thác được và chuyển cho họ dưới hình thức tái bảo hiểm. Số tiền này thường được quy định bằng một tỷ lệ phần trăm trên tổng phí.
hoa hồng nhận tái bảo hiểm

Added by: admin |
Views: 854 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]