Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Reinsurance ceded nghĩa là gì?

Reinsurance ceded //
Phần rủi ro mà công ty bảo hiểm gốc hay công ty nhượng nhượng cho công ty tái bảo hiểm.
phần dịch vụ bảo hiểm được nhượng

Added by: admin |
Views: 956 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]