Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Rate of premium nghĩa là gì?

Rate of premium //
Là phí bảo hiểm được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên số tiền bảo hiểm của một rủi ro. Đối với tái bảo hiểm vượt mức bồi thường, số phí này được tính bằng tỷ lệ phần trăm doanh thu phí của nghiệp vụ.
tỷ lệ phí

Added by: admin |
Views: 826 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]