Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Quota share reinsurance nghĩa là gì?

Quota share reinsurance //
Tái bảo hiểm số thành là một hình thức tái bảo hiểm trong đó công ty nhận tái bảo hiểm nhận một tỷ lệ nhất định đối với mọi rủi ro.
tái bảo hiểm số thành

Added by: admin |
Views: 871 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]