Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Property nghĩa là gì?

Property //
Tài sản (quyền sở hữu tài sản)

Added by: admin |
Views: 541 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]