Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Profit Commission nghĩa là gì?

Profit Commission //
Trong tái bảo hiểm đây là tiền hoa hồng được tính trên lợi nhuận thu được từ hợp đồng tái bảo hiểm cố định. Số tiền này được trả thêm ngoài phần hoa hồng tái bảo hiểm quy định trong hợp đồng.
Trong bảo hiểm gốc, đây là hoa hồng do một công ty bảo hiểm trả, tính trên phần lợi nhuận của công ty đối với một nghiệp vụ bảo hiểm cụ thể.
thủ tục phí theo lãi

Added by: admin |
Views: 569 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]