Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Probationary period nghĩa là gì?

Probationary period //
Thời gian chờ để đủ điều kiện tham gia bảo hiểm nhóm

Added by: admin |
Views: 934 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]