Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Pro rata/ proportional reinsurance nghĩa là gì?

Pro rata/ proportional reinsurance //
Tái bảo hiểm theo tỷ lệ là hình thức tái bảo hiểm trong đó công ty nhận tái bảo hiểm nhận một tỷ lệ như nhau về phí và tổn thất phải gánh chịu từ công ty bảo hiểm gốc.
tái bảo hiểm theo tỷ lệ

Added by: admin |
Views: 896 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]