Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Premium Income nghĩa là gì?

Premium Income //
Là tổng phí bảo hiểm thu được của công ty bảo hiểm gốc và được bảo vệ bởi hợp đồng Cat XOL trong thời hạn hơp đồng. Doanh thu phí không bao gồm phí hoàn lại và phí tái bảo hiểm.
doanh thu phí bảo hiểm

Added by: admin |
Views: 869 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]