Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Premium gross nghĩa là gì?

Premium gross //
1. Là toàn bộ số phí bảo hiểm thu được mà chưa chuyển tái bảo hiểm.
2. Là toàn bộ số phí bảo hiểm thu được chưa trừ các chi phí về hoa hồng khai thác môi giới.
tổng phí bảo hiểm

Added by: admin |
Views: 438 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]