Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Preferred beneficialry classification nghĩa là gì?

Preferred beneficialry classification //
Hàng thừa kế (ưu tiến) thứ nhất

Added by: admin |
Views: 271 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]