Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Preferance beneficiary clause nghĩa là gì?

Preferance beneficiary clause //
Điều khoản về thụ hưởng theo hàng thừa kế

Added by: admin |
Views: 507 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]