Home » Từ vựng » Bảo Hiểm [ Thêm từ mới ]

Personal risk nghĩa là gì?

Personal risk //
Rủi ro cá nhân (rủi ro kinh tế, chết, giảm sút dức khoẻ)

Added by: admin |
Views: 521 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Đăng nhập để bình luận.

[ Đăng ký ]